Polisaj veya parlatma; aşındırıcı taş, aşındırıcı pasta veya sıvılarla yüzey parlatma işlemidir. 
Polisaj malzemenin parlatılan yüzeyden en az miktarda uzaklaştırılmasıdır. 
Amaç yüzeyi düzeltmek ve parlaklık sağlamaktır. 
Bunu yapmak için, parlatıcı tanecikleri belirli bir basınçla parlatılacak yüzeye bastırılır. 
Bu parlatıcı tanecikler macun, cila vb ortamı içindedirler. 
Gerçekte işlem taşlamaya karşılık gelir ancak parlatmada yüzeyden mümkün olduğunca az malzeme çıkarılmalıdır. 
Parlatılan malzemenin kalınlığı çok az miktarda azalır.
Bu işlem, iş parçasının elektrokaplanması için ön hazırlıktır.