Tüm Yüzey İşlemleri Derneği'ne(TÜYİDER) katıldık

Yeni iş potansiyellerini değerlendirmek, sektör bazlı iş birlikleri kurmak, sektör network'üne dahil olup hem katkı hem fayda sağlamak üzere TÜYİDER'e üye olduk.
Kapsayıcı, katılımcı ve interaktif yaklaşımı benimseyerek sektörümüzle ilgili sorumluluklar üstlenme amacındayız.
İhtiyaç duyulan konularda mesleki, sosyal farkındalık artırıcı geliştirici organizasyonlara katılacağız.
Kamu ve yerel Yönetimler ile çözüm odaklı, geliştirici diyaloglar kuracağız.
Sektörümüzü yakından ilgilendiren ekonomik gelişmeler, yatırımlar, iş güvenliği, çevre norm ve kısıtlamaları, yatırım teşvikleri gibi çeşitli yasal düzenlemeler ve sektör güncellemelerine ilişkin
konuları ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde; çevremiz, sektörümüzün çıkarları doğrultusunda izleyecek, yönetecek ve yönlendireceğiz.
Resmi ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu sektör genelindeki önemli istatistiki bilgilerden faydalanacağız.
İhtiyacımız olan teknik ve ticari destekleri daha kolaylıkla elde edebileceğiz.