Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile İş Birliği

Türkiye’de öncelikle Ege bölgesindeki genç iş insanları ile iş bağlantıları kurmak, mesleki konularda bilgi alışverişi gerçekleştirmek,
özel ve resmi kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak,
ayrıca Ege Bölgesini ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler ve projeler üretmek,
mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek amacıyla EGİAD ailesine katıldık ve
Sanayi ve Sürdürülebilirlik Komisyonuna dahil olduk.